Over ons

Over ons

Liewes Inkasso & Consulting is gevestigd in de plaats Kleve (Kleef), niet ver van Nijmegen en Arnhem.

Naast onze Duitse relaties richten wij ons in het bijzonder op Nederlandse relaties die onbetaalde vorderingen hebben uitstaan bij Duitse debiteuren.

Veel Nederlandse bedrijven geven hun buitenlandse vorderingen uit handen aan hun Nederlandse incassobureau. Een mogelijk probleem waar men dan tegen aan loopt betreft de situatie wanneer een Nederlandse incassobureau niet verder het dossier kan afwikkelen op het moment dat er sprake is van een gerechtelijke uitspraak. Indien deze uitsprak leidt tot een opeisbare titel of er opgetreden moet worden wanneer het vonnis zich in de executiefase bevindt zal in deze situaties altijd een beroep moeten worden gedaan op een Duitse partner. U als belanghebbende crediteur krijgt dan vaak te maken met dubbele kosten die niet allemaal op de wederpartij verhaald kunnen worden. Wij adviseren u in dergelijke situaties altijd om als Nederlandse crediteur de vordering nadat deze is aangemaand, direct uit handen te geven aan een Duits incassobureau of een Duitse advocaat.

Scroll naar boven