wissenswertes

180823_Lia Sonnen_P8230024

wissenswertes

27.08.2018, drafsport.

Indien u uw paarden in een B.V. heeft ondergebracht, zijn er regelingen getroffen in het verdrag tussen duitsland en nederland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen aan het inkomen.

Het gewonnen prijzengeld zal gelden als inkomen voor de BV. Het prijzengeld van paarden valt volgens de duitse fiscus onder § 16 lid 1 en lid 2. Vervolgens is in artikel 22 lid 2 letter c) geregeld, dat nederland een aftrek verleent op de berekende nederlandse belasting voor de bestanddelen van het inkomen die volgens onder andere § 16 in duitsland mogen worden belast.Het bedrag van de aftrek is gelijk aan de in Duitsland ingehouden belasting. Met andere woorden, je doet in nederland normaal je belastingaangifte voor de BV en van de uiteindelijk in nederland te betalen belasting mag je de in duitsland reeds ingehouden belasting aftrekken.

Om te kunnen bewijzen dat je in duitsland belasting betaald hebt, is de ZVS op navraag verplicht jaarlijks een Steuerbescheinigung af te geven. Daarin staat dan het prijzengeld waarover belasting is ingehouden en het bedrag der betaalde belasting.